Porozumienie o współpracy

W dniu 24 października 2018 r. Stowarzyszenie Kominy Polskie zawarło z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kominki Polskie porozumienie o współpracy w obszarze techniki kominowej, kominkowej i zduńskiej, promowania bezpiecznych rozwiązań i szkolenia. W imieniu stowarzyszeń porozumienie podpisali Prezes SKP Piotr Cembala oraz Prezes OSKP Paweł Węgrzyn.

W porozumieniu czytamy między innymi:

“… Stowarzyszenie Kominy Polskie i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie uznają za celowe wspieranie i rozwijanie współpracy w dziedzinie podnoszenia kwalifikacji oraz upowszechniania wiedzy w zakresie prawidłowego projektowania, wykonania oraz bezpiecznej eksploatacji przewodów kominowych i urządzeń grzewczych.” Pełna treść Porozumienia

Forum Wentylacja 2018

Zapraszamy na wystawę branżową Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja 2018, która odbędzie się w dniach 27-28 lutego w Warszawie, gdzie wzorem lat ubiegłych będzie można porozmawiać z przedstawicielami Stowarzyszenia Kominy Polskie. Przypominamy, że Forum jest miejscem największego spotkania specjalistów branży wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i chłodniczej w Polsce.

 

Nowelizacja warunków technicznych

W dniu 8 grudnia 2017 ukazała się w Dzienniku Ustaw pod poz. 2285 nowelizacja rozporządzenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w związku z rozwojem w dziedzinie projektowania, realizacji inwestycji oraz stosowania innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w procesie inwestycyjno-budowlanym, podjęło prace nad nowelizacją na początku 2016 r. Konsultacje publiczne projektu znacznie wydłużono ze względu na duże zainteresowanie społeczne. Obok szeregu zmian odpowiadającym aktualnym technologiom występującym w budownictwie, jeden szczególnie ważny dla producentów systemów kominowych paragraf 266 dotychczasowych WT nie został zmieniony tj.  “Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych …”
Ustawodawcy słusznie uznali, że bezpieczeństwo pożarowe w odniesieniu do kominów i instalacji spalinowych jest ważnym tematem i nie można dopuścić do zmiany w zapisie ustawy.
Nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2018 r.

Pełny tekst: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 

Referat SKP w szkoleniu organizowanym przez Polską Izbę Ekologii

Polska Izba Ekologii we współpracy z Instytutem Techniki Cieplnej Politechniki śląskiej, Katedrą Zrównoważonego Rozwoju AGH, Instytutem Zrównoważonej Energetyki Kraków, Instytutem Metalurgii Żelaza Gliwice, Instytutem Ceramiki i MateriaŁów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, organizuje szkolenie techniczne na temat ” Urządzenia grzewcze na paliwa stałe małej mocy- wyzwania środowiskowe, technologiczne i konstrukcyjne.” Szkolenie odbędzie się w dniu 01 grudnia 2017 r. na Politechnice Ślaskiej.

Celem szkolenia jest omówienie szeregu niezbędnych zagadnień dotyczących innowacyjnych w produkcji urządzeń grzewczych małej mocy na paliwa stałe- kopalne i stałe biopaliwa, umożliwiające spełnienie nowych uregulowań prawnych krajowych i UE.

Wśród prelegentów prezes Stowarzyszenia Kominy Polskie z referatem technicznym na temat” Kominy; współpraca z urządzeniami, materiały, wymagania, konstrukcje.” Zapraszamy.

Debata Stowarzyszenia Kominki Polskie

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie organizuje 23 listopada we Wrocławiu debatę : “Nowoczesne paleniska na biomasę jako skuteczne narzędzie do walki ze smogiem i ubóstwem energetycznym”. Debata jest częścią konsultacji społecznych w związku z przedstawionym projektem uchwały antysmogowej.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Kominy Polskie również wezmą udział w tym spotkaniu. Zapraszamy.

 

Stanowisko SKP dotyczące przewodów spalinowych do kotłów kondensacyjnych

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Kominy Polskie w związku z pojawiającymi się na rynku różnymi opiniami odnośnie konstrukcji systemów odprowadzania spalin z gazowych kotłów kondensacyjnych, pragnie wyrazić swoje stanowisko i przypomnieć aktualny stan prawny w tym temacie(…).

Na wstępie pragnę przytoczyć fragment pisma jakie Minister Infrastruktury i Budownictwa (pismo z 1 grudnia 2016) skierował do Krajowej Izby Kominiarzy “Należy wykazać iż obowiązujący przepis §266 ust. 1 ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludzi, jak również mienia bądź ochrony środowiska, a więc spełnienie wymagania zawartego w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.” (…)

Cały dokument dostępny:

Stanowisko Stowarzyszenia Kominy Polskie w sprawie interpretacji przepisów dotyczących przewodów spalinowych dla urządzeń grzewczych w budynkach

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

W roku 2016 odnotowano 14.266 od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 238 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 636 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.

Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2017].

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.

W sezonie ogrzewczym od 1 września 2015 do 31 marca 2016 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 4.685 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2903 osób poszkodowanych i 61 ofiar śmiertelnych.

Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2017].

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej   kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada  bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych  warunków  ubezpieczenia domu.

Cały komunikat dostępny :

Komunikat-Prezesa-Krajowej-Izby-Kominiarzy-2017

Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego

Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza na  PIERWSZĄ KONFERENCJĄ KOMINIARSKĄ – Ekologia i bezpieczeństwo w trakcie sezonu grzewczego – walka z niską emisją, która odbędzie się 14 – 15 – 16 WRZESIEŃ 2017 r. w Rybniku – Stodołach ul. Cisowa 2 – uważamy, że współpraca pomiędzy kominiarzami pozwoli zaktualizować wspólne stanowisko w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców.   Każdy kominiarz podczas swojej codziennej pracy musi opiniować różne rozwiązania zastosowane wśród jego klientów a  także służyć wiedzą i propozycjami rozwiązań.

W XXI wieku nadszedł  czas by eliminować złe produkty i wadliwe rozwiązania –  tylko połączenie sił pozwoli uświadomić społeczeństwu oraz władzom jak istotna jest jakość, rzetelność oraz niezawodność – która w połączeniu z ugruntowaną wiedzą zapewni bezpieczeństwo a także komfort korzystania z pewnych produktów i rozwiązań. Więcej informacji na www.kominiarze-slask.pl