19 stycznia 2018

Nowelizacja warunków technicznych

W dniu 8 grudnia 2017 ukazała się w Dzienniku Ustaw pod poz. 2285 nowelizacja rozporządzenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w związku z rozwojem w dziedzinie projektowania, realizacji inwestycji oraz stosowania innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w procesie inwestycyjno-budowlanym, podjęło prace nad nowelizacją na początku 2016 r. Konsultacje publiczne projektu znacznie wydłużono ze względu na duże zainteresowanie społeczne. Obok szeregu zmian odpowiadającym aktualnym technologiom występującym w budownictwie, jeden szczególnie ważny dla producentów systemów kominowych paragraf 266 dotychczasowych WT nie został zmieniony tj.  “Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych …”
Ustawodawcy słusznie uznali, że bezpieczeństwo pożarowe w odniesieniu do kominów i instalacji spalinowych jest ważnym tematem i nie można dopuścić do zmiany w zapisie ustawy.
Nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2018 r.

Pełny tekst: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie