12 grudnia 2016

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

W odpowiedzi na pismo Krajowej Izby Kominiarzy z dnia 24.06.2016 Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w swoim piśmie z dnia 1 grudnia 2016 informuje między innymi, że obowiązujący przepis paragrafu 266 pkt 1 ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludzi jak również mienia bądź środowiska, a więc spełnia wymagania zawartego w art. 5 ust. 1 pkt.1 lit. b ustawy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego.

Cały tekst odpowiedzi.