3 czerwca 2019

Opinia Prawna w przedmiocie wykładni wyrobów niepalnych

W załączeniu prezentujemy Opinię Prawną  w przedmiocie wykładni przepisu art.266 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (tj. DZ.U. 2015 poz 1422).

Przypomnijmy fragment treści paragrafu 266:

1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych (…)

 

i fragment opinii Aliant Krzyżowska Międzynarodowa kancelaria prawna:

(…) Od warunków niepalności przewodów określonych w pkt 1 par 266 ustawodawca nie przewiduje żadnych wyjątków nawet w przypadku umieszczenia ich w niepalnych obudowach. (…)

 

Opinia prawna ALIANT par. 266 Warunków Technicznych