8 czerwca 2016

Instalacja/ Nasady uchylne i rozbieralne

Czy jest sens stosowania nasad uchylnych lub rozbieralnych?
Nasada kominowa powinna umożliwiać czyszczenie przewodu kominowego co wynika ze znowelizowanego prawa budowlanego. Wynika z niego również konieczność przeprowadzenia inspekcji i czyszczenia przewodów kominowych. Określony w rozporządzeniu jest wymóg czyszczenia przewodów kominowych wentylacyjnych jeden raz w roku, spalinowych dwa, a dymowych cztery razy w roku. Wszystkie nowoczesne nasady przeznaczone do montażu na kominie, zarówno stałe, jak i obrotowe (Turbowent) oraz samonastawne (np. Rotowent) są tak zaprojektowane, że umożliwiają czyszczenie przewodu kominowego bez demontażu nasady, a jedynie przez jej odchylenie.