8 czerwca 2016

Komin wentylacyjny

Szanowni Państwo, do starego (prawdopodobnie z 1934 r.) komina na dachu naszego 4-pietrowego budynku zostały zamontowane (bez zgody mieszkańców) anteny stacji telefonii komórkowej (tzw. BTS) - zdjęcie w załaczeniu. Z dokumentacji BTS wynika, że zestaw ten waży ok.120-140 kg. Zestaw został zamontowany bezpośrednio do komina stalowymi dyblami. Została odcięta ława kominiarska, co utrudnia dostęp do przeglądów i czyszczenia komina wentylacyjnego. Obslugujący nas do tej pory zakład kominiarski na nasze zapytanie o podstawy prawne takiego montażu, nabrał wody w usta... Boimy się, ze silny podmuch wiatru może zniszczyć komin i ktoś pod budynkiem może z tego powodu ucierpieć. /zostanie zniszczony dach i zalany budynek/. Zglosiliśmy sprawę do powiatowego nadzoru budowlanego, ale ten przez cały rok nie zrobił nic, a ostatnio wykręca się od sprawy... Czy korzystając z Państwa wiedzy i doświadczennia, mógłbym prosić uprzejmie o wsparcie merytoryczne: a) czy zgodnie z prawem dopuszczalny jest taki montaż do komina wentyalcyjnego? b) czy mógłbym prosić o wskazanie podstawy prawnej? /prawidłowości bądź nieprawidłowości takiego montażu/

Przewody kominowem wentylacyjne, spalinowe i dymowe są budowane z przeznaczeniem do usuwania zużytego powietrza czy odprowadzania produktów spalania. Nie stanowią natomiast konstrukcji nośnej pod inne urządzenia nie związane z pracą w/w przewodów, czy pod dodatkowe konstrukcje wsporczych lub inne urządzenia.

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w kanałach i przewodach kominowych wymaga wcześniejszego uzyskania zgody właściciela budynku, oraz powinne być potwierdzone opinią mistrza kominiarskiego. Zgodnie z Prawem Budowlanym obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

 • bezpieczeństwa konstrukcji,
 • bezpieczeństwa pożarowego,
 • bezpieczeństwa użytkowania,
 • odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
 • ochrony przed hałasem i drganiami,
 • oszczędności energii i odpowiedniej izolacji cieplnej przegród.

Powinna być wykonana również ekpertyza czy w/w wymagania będą spełnione, po zainstalowaniu jakichkolwiek dodatkowych elementów konstrukcyjnych na kominie. Stan techniczny budynku z uwzględnieniem kominów wymaga sprawdzenia ich przy wymaganej okresowej kontroli. Przewody wentylacyjne, spalinowe i dymowe powinny być w czasie eksploatacji poddawane okresowemu czyszczeniu i kontroli:

 • 1 raz w roku przewody wentylacyjne,
 • 2 razy w roku przewody spalinowe,
 • 4 razy w roku przewody dymowe.

Przynajmniej raz w roku powinna być przeprowadzona kontrola technicznej sprawności i przydatności do dalszej eksploatacji przewodów kominowych, która powinna objąć sprawdzenie:

 • drożności przewodów kominowych,
 • stanu technicznego głowic i nasad kominowych,
 • ciągu kominowego,
 • czy nie występują uszkodzenia przewodów kominowych i czopuchów,
 • czy kominy poddawane są okresowemu czyszczeniu,
 • czy pomieszczenia, w których zainstalowane są gazowe urządzenia grzewcze posiadają sprawnie działające urządzenia wentylacyjne.

Kontrola ta powinna być przeprowadzana przez mistrza kominiarskiego.