8 czerwca 2016

Kominiarz/ Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie

#

Zagadnienia egzaminów czeladniczych i mistrzowskich reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. (Dz. U. Nr 215 poz. 1820). Wymagania związane z egzaminem czeladniczym i mistrzowskim określają par. 6 i par. 7 Rozporządzenia. Komisje egzaminacyjne przy Izbach Rzemieślniczych weryfikują dokumenty kandydata do egzaminu i decydują czy zostałe spełnione warunki określone w cytowanych paragrafach. Dlatego też w tej sprawie pominien zwrócić się Pan bezpośrednio do Izby Rzemieślniczej, która egzaminuje w zawodzie kominiarz.

Jan Breitscheidel,
Prezes Zarządu Głównego
Korporacji Kominiarzy Polskich