8 czerwca 2016

Poprawna instalacja i odbiór – warunki bezpieczeństwa

Załóżmy, że są pękniecia czy nieszczelności w zaprawie w kanale do którego zostanie włożony wkład żarowy i zostanie on włożony przez specjalistę, to czy będzie to zgodne z przepisami i czy nikt nie będzie miał do mnie o to pretensji.
Właściwie dobrany zamontowany wkład kominowy przejmuje całkowicie funkcję komina. Obecnie eksploatowany przez Pana komin ceramiczny będzie w takim przypadku jedynie obudową wkładu kominowego , który nie ma kontaktu ze spalinami . Dla całkowitego bezpieczeństwa powinien Pan zastosować wkład kominowy od profesjonalnego producenta – posiadający właściwe certyfikaty ( na wszystkich elementach kominowych musi znajdować się oznakowanie znakiem budowlanym “B” lub “CE” ), gdyż jedynie takie wkłady dają gwarancje szczelności (wykaz profesjonalnych producentów znajdzie Pan m.in. na naszej stronie internetowej w dziale “Członkowie Wspierający”). Ponadto dla spełnienia wymogów formalnych powinien Pan zlecić dokonanie odbioru uprawnionemu mistrzowi kominiarskiemu. Adresy polecanych przez Korporację Kominiarzy Polskich mistrzów kominiarskich znajdzie Pan również na naszej stronie internetowej w rozdziale “Porady Eksperta”.