8 czerwca 2016

Przegląd układu wentylacyjnego

Co jaki czas muszę sprawdzać układ wentylacyjny?
Rozporządzenie MSWiA z dnia 12.04.2006 określa w paragrafie 30 pkt 2 wymagania dot. częstotliwość dokonywania czyszczeń przewodów wentylacyjnych tj. ….”W obiektach w których odbywa się proces spalania… usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku , jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowania …”.