8 czerwca 2016

Wysokość komina względem dachu

#
Dla zapewnienia prawidłowiej pracy komina należy spełnić kilka warunków. Trzy z tych warunków mają podstawowe znaczenie:
1. Rodzaj i parametry urządzenia grzewczego.
2. Właściwie dobrane parametry geometryczne (średnica, wysokość)komina.
3. Usytuowanie wylotu komina i ewentualne jego zabezpieczenie przed skutkami niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Jak rozumiem pierwsze dwa warunki ma Pan rozwiązane. Przypomnieć jednak należy o minimalnej wysokości komina, której w skrócie długość można przyjąć na ok. 4 mb. Gdy ten warunek nie będzie spełniony jest duże prawdopodobieństwo, że komin podciśnieniowy nie wytworzy właściwego ciągu kominowego. Jeżeli chodzi o usytuowanie wylotu komina ponad dachem budynku, to można skorzystać z zaleceń określonych w Polskiej Normie PN-89/B-10425. W przypadku gdy informacje te w Pana przypadku nie będą wystarczające, zalecalibyśmy skorzystanie z wytycznych opracowanych przez europejską Komisję Normalizacyjną w postaci załącznika do projektu normy PrEN 15287. Pana uwadze polecamy zalecenia dotyczące umieszczenia wylotów kominów podciśnieniowych oraz kominów nadciśnieniowych (kotły z zamkniętą komorą spalania). Mam nadzieję, że powyższe informacje pozwolą Panu podjąć właściwe decyzje dotyczące usytuowania komina.