5 marca 2018

Prezentacja Odprowadzenie spalin z kotłów węglowych 5 klasy

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą tematyki odprowadzania spalin z kotłów 5 klasy, która przedstawiana była w czasie wystawy branżowej Forum Wentylacja- Salon Klimatyzacja, Warszawa 2018. Materiał dostępny w zakładce Prasa/ Materiały seminaryjne i konferencyjne.