27 października 2017

Stanowisko SKP dotyczące przewodów spalinowych do kotłów kondensacyjnych

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Kominy Polskie w związku z pojawiającymi się na rynku różnymi opiniami odnośnie konstrukcji systemów odprowadzania spalin z gazowych kotłów kondensacyjnych, pragnie wyrazić swoje stanowisko i przypomnieć aktualny stan prawny w tym temacie(…).

Na wstępie pragnę przytoczyć fragment pisma jakie Minister Infrastruktury i Budownictwa (pismo z 1 grudnia 2016) skierował do Krajowej Izby Kominiarzy “Należy wykazać iż obowiązujący przepis §266 ust. 1 ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludzi, jak również mienia bądź ochrony środowiska, a więc spełnienie wymagania zawartego w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.” (…)

Cały dokument dostępny:

Stanowisko Stowarzyszenia Kominy Polskie w sprawie interpretacji przepisów dotyczących przewodów spalinowych dla urządzeń grzewczych w budynkach