24 czerwca 2016

Wystąpienie KIK do MIB

Krajowa Izba Kominiarzy, jako organizacja zawodowa zrzeszająca osoby trudniące się szeroko pojętymi pracami kominiarskimi, wobec otrzymania informacji w przedmiocie trwających prac odnośnie planowanej nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r. z późniejszymi zmianami), w szczególności w przedmiocie zmiany treści przepisów odnoszących się do przewodów kominowych, przedstawia swoje stanowisko w sprawie…

Więcej informacji znajdziesz tutaj